Reservdelar med hållbarhet i fokus

Hur vi jobbar med hållbarhet och nästa steg i vår plan att bli koldioxidfria!

Hållbarhet handlar om att ta hänsyn till miljön, ekonomin och samhället i stort, och inte minst framtiden när man fattar beslut. Vi har bestämt oss för att säkerställa att det vi gör idag inte skadar vår, och våra barns förmåga att möta framtida behov

Vi tror en modern taxiverksamhet kör el-bil

Vi kommer gradvis helt övergå till att bara driva taxiverksamheten med el-bilar inte minst därför det finns en efterfrågan ifrån miljömedvetna kunder.

  • Låga driftskostnader – Elbilar har i allmänhet lägre driftskostnad därför el-priset är lägre än på diesel och bensin. El-bilar har färre rörliga delar vilket minskar underhållskostnaden över tid.
  • Tystare körning – Både chaufförer och kunder uppskattar tystnaden man får i en el-bil kontra ett fossildrivet dito. I en elbil slipper man motorer som vibrerar och avgasrör som producerar buller.
  • Bättre miljöprestanda – Eftersom elbilar släpper ut mindre växthusgaser och föroreningar än bensin- eller dieselbilar har de bättre miljöprestanda.

Vi kommer satsa på återvinning och hållbarhet

Förutom att köra el-bilar kommer vi lägga extra fokus vid att både införskaffa och arbeta hållbart med reservdelar. Vi kommer att köpa in:

  • Enbart reservdelar av hög kvalitet eftersom de håller längre och därmed minskar behovet av att byta ut dem, vilket i sin tur minskar resursförbrukningen och miljöpåverkan.
  • Vi kommer titta efter reservdelar som tillverkats på ett hållbart. Producenten ska producera dem på ett sätt som att minskar utsläpp, energiförbrukning och hanterar avfall på ett hållbart sätt.
  • Genom att köpa in reservdelar som producerat lokalt i Sverige kan vi minska miljöpåverkan från transport och frakt av varor.

För att uppnå det här målet har vi skrivit en avsiktsförklaring med AD-bildelar om att köpa enbart hållbarhetsmärkta reservdelar till våra bilar.

Hur vi arbetar med personalfrågor hållbart

  • Företaget kommer erbjuda personalen gymkort och ergonomiska arbetsplatser.  Syftet är att både hjälpa dem att förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. Vi tror detta kommer ha en positiv inverkan på personalen privat, samt leda till minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet.
  • Företaget kommer se till att alla anställda har lika möjligheter, behandlas rättvist och respektfullt, oavsett kön, ålder, etnicitet eller funktionsnedsättning. Detta planerar vi uppnå genom utbildning och träningsprogram för personalen, och inte minst chefer och ledare.

Det här är ett levande dokument till vilket vi över tid hoppas addera fler aspekter och mål vars syfte är att göra oss mer hållbara i framtiden.